Kategori İçeriği: itfaiye

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Konuları

Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:        a) T.C Anayasası:           1) Genel esaslar,           2) Temel hak ve ödevler,           3) Devletin temel organları,       b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,       c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,       d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,      e) Halkla ilişkiler ve davranış… Devamını Oku »

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Şekli Süresi ve Eğitim Sonunda Yapılacak Sınav

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme eğitim programları kendi personeli için kurumları tarafından düzenlenebileceği gibi Büyükşehirlerde, Büyükşehir ilçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer il belediyelerindeki belediyelerde  il belediyesinin düzenlediği kurslara personelini gönderebilir. Bu uygulamayı seçen belediyeler sınav kurullarını kendileri oluşturur ve bu kurullar eli ile sınavlarını yaparlar.        Eğitim; Günde yedi saat olmak üzere en… Devamını Oku »

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin İlanı Değerlendirilmesi ve Eğitime Alınma

Belediyelerin itfaiye birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirlemek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek belediyenin personel birimine bildirir.              Belediyenin personel birimi tarafından, Atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi ve derecesi, Sınava girecek personelde aranacak şartlar, Son başvuru tarihi, Sınavın yapılacağı yer ve tarih,       Belirlenir ve bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay… Devamını Oku »

İtfaiye onbaşılığı için yapılacak atamalarda aranan şartlar

En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi  bitirmiş olmak, 4 yıllık yüksekokul mezunları için 3 yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için 4 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 5 yıl itfaiye eri  olarak başarı ile çalışmış olmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak, Görevde… Devamını Oku »

İtfaiye çavuşluğu için yapılacak atamalarda aranan şartlar

En az 3 yıl itfaiye onbaşısı olarak başarı ile çalışmış olmak, En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi  bitirmiş olmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak, Görevde Yükselme Sınavını kazanmak, Kadro durumu elverişli olmak,