Kategori İçeriği: itfaiye

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Konuları

13/09/2023

Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:        a) T.C Anayasası:           1) Genel esaslar,           2) Temel hak ve ödevler,           3) Devletin temel organları,       b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,       c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,       d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,      e) Halkla ilişkiler ve davranış… Devamını Oku »

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin Şekli Süresi ve Eğitim Sonunda Yapılacak Sınav

13/09/2023

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme eğitim programları kendi personeli için kurumları tarafından düzenlenebileceği gibi Büyükşehirlerde, Büyükşehir ilçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer il belediyelerindeki belediyelerde  il belediyesinin düzenlediği kurslara personelini gönderebilir. Bu uygulamayı seçen belediyeler sınav kurullarını kendileri oluşturur ve bu kurullar eli ile sınavlarını yaparlar.        Eğitim; Günde yedi saat olmak üzere en… Devamını Oku »

İtfaiyecilik Görevinde Yükselme Eğitiminin İlanı Değerlendirilmesi ve Eğitime Alınma

13/09/2023

Belediyelerin itfaiye birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirlemek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek belediyenin personel birimine bildirir.              Belediyenin personel birimi tarafından, Atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi ve derecesi, Sınava girecek personelde aranacak şartlar, Son başvuru tarihi, Sınavın yapılacağı yer ve tarih,       Belirlenir ve bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay… Devamını Oku »

İtfaiye onbaşılığı için yapılacak atamalarda aranan şartlar

13/09/2023

En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi  bitirmiş olmak, 4 yıllık yüksekokul mezunları için 3 yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için 4 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 5 yıl itfaiye eri  olarak başarı ile çalışmış olmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak, Görevde… Devamını Oku »

İtfaiye çavuşluğu için yapılacak atamalarda aranan şartlar

13/09/2023

En az 3 yıl itfaiye onbaşısı olarak başarı ile çalışmış olmak, En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi  bitirmiş olmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak, Görevde Yükselme Sınavını kazanmak, Kadro durumu elverişli olmak,

İtfaiye Başçavuşluğu için yapılacak atamalarda aranan şartlar

13/09/2023

İtfaiye çavuşluğunda  en az 3 yıl başarı ile çalışmış olmak, En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi  bitirmiş olmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak, Görevde Yükselme Sınavını kazanmak, Kadro durumu elverişli olmak,

İtfaiye Amirliği için yapılacak atamalarda aranan şartlar

13/09/2023

İtfaiye Başçavuşluğunda en az 3 yıl başarı ile çalışmış olmak, En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi  bitirmiş olmak, Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması… Devamını Oku »

İtfaiye Müdür Yardımcılığına Yapılacak Atamalarda aranan şartlar

13/09/2023

Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya  en az 2 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak, 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak, En az 2 yıl itfaiye başçavuşu olarak çalışmış olmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak,… Devamını Oku »

İtfaiye Müdürlüğü için yapılacak atamalarda aranan şartlar

13/09/2023

Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya  en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak, En az iki yıl itfaiye müdür yardımcısı  olarak çalışmış olmak, 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak, Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi?… Devamını Oku »

İlk Defa Atanacaklarda İstenecek Belgeler

13/09/2023

Belediye itfaiye erliği kadrolarına atanacakların;  Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği, Diploma aslı veya onaylı örneği, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere  ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilecek belgeleri, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek… Devamını Oku »

Belediye İtfaiye Erliğine Atanmak İçin Özel Şartlar

13/09/2023

Belediye itfaiye erliği kadrolarına  ilk defa atanacaklarda  aşağıdaki özel şartlar da aranır.       a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.       b) İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına mütehammil olduklarının tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belirlenmesi. (Kapalı mekan, dar alan, yükseklik fobisi olmamak.)             c) Boylarının en az 1.65 m. olması, boyunun 1 m den fazla olan kısmı ile… Devamını Oku »

İtfaiye Erinde Aranacak Temel Esaslar

13/09/2023

İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)? na  girmeleri şarttır.       Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri kadrolarına atanmak isteyenler, ÖSYM tarafından itfaiye eri kadrolarına KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak  suretiyle yerleştirilir. Yerleştirilme sonuçları, ilgili belediyeye, adaya ve Devlet… Devamını Oku »

İtfaiye Erinin Görevleri

13/09/2023

Amirlerinin emrinde yangın söndürme, araç kullanma, arama kurtarma çalışmalarını yapan; itfaiye hizmet binası ile araç- gereç ve teçhizatın temizlik bakım ve  onarımını yapıp kullanan, aldıkları genel ve özel eğitime uygun itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan  rütbesiz personeldir.

İtfaiye Çavuşunun Görevleri

13/09/2023

Birim amiri olmayan İtfaiye Çavuşları; Başçavuşa bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı onbaşı ve erlerin eğitim ve yönetimini sağlar. Görevlerinde iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

İtfaiye Başçavuşunun Görevleri

13/09/2023

Birim amiri olmayan İtfaiye Başçavuşları; araç ve gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya hazır durumda bulundurulmasını sağlar. Personelin eğitim, disiplin ve yönetiminden, devam ve takibinden, yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda ? Olay Yeri Amiri? yetkisini kullanır ve sorumluluğunu taşır.

İtfaiye Müdür Yardımcısının Görevleri

13/09/2023

Personelin eğitim ve yönetimini sağlamak, sorumluluk bölgesi içine giren semtlere ait yangına, su kaynaklarına ait ulaşım planlarını şehir haritası üzerinde belirlemek, grup personeli arasında iş bölümünü düzenlemek, araç ve gereçleri ,bahçe, bina ve tesisleri temiz ve her an göreve hazır durumda bulundurmak, Yangın İhbar Formu (Örnek-2) nu düzenlettirerek yangının niteliğine göre yeterli kuvveti, ışıklı ve… Devamını Oku »

İtfaiye Birim Amirlerinin Görevleri

13/09/2023

İtfaiye teşkilatında birim amiri olan; İtfaiye Daire Başkanı, İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu ve İtfaiye Çavuşu Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır, teşkilatın en yetkili amiridir. Başlıca görevleri şunlardır. İtfaiye hizmetleri ile bu hizmetlerin sağlanması için destek veren faaliyetleri bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda ve itfaiye politikaları uyarınca planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek… Devamını Oku »

Belediye İtfaiye Yangın Personeli

13/09/2023

Belediye itfaiye teşkilatında çalışan personelden gördükleri hizmet, öğrenim ve yeterlilik esaslarına ve bulundukları rütbelere göre aşağıda belirtilen unvanlarda   bulunanlar yangın personelidir.  Bunlar bizzat yangın/olay yerinde bulunmak ve yangın/olaya müdahale etmekle sorumlu  ve görevlidirler.  İtfaiye eri, İtfaiye onbaşısı, İtfaiye çavuşu, İtfaiye başçavuşu, İtfaiye amiri, İtfaiye müdür yardımcısı, İtfaiye Müdürü,