SAĞLIKTA TEMEL KAVRAMLAR

SAĞLIKTA TEMEL KAVRAMLAR, GÖREVLER VE HAKLAR

Temel Kavramlar

Sağlığın ve hastalığın herkes için her yönüyle doyurucu olan nesnel bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Bunun nedeni nedir?
Cevap: “İyilik hâli”, “normal”, “anormal” gibi kavramların tanımlanmasında ortaya çıkan bireyler arası, disiplinler arası ve
kültürler arası farklılıklar.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık kavramı nasıl tanımlanmaktadır?
Cevap: Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık “yalnızca hastalık halinin bulunmaması değil; fiziksel, sosyal ve ruhsal bakımlardan tambir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır.

Biyopsikososyal kavramı ne anlamına gelir?
Cevap: Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin birleştirilmesi, bir arada önemsenmesi anlamına gelir.

Hasta ve yakınları, neden çevresindeki kişilerin yorumlarına dayanarak rahatsızlığı hakkında bir ön yargıya sahip olabilir?
Cevap: Herhangi bir belirtinin altında yatan gerçek tıbbi nedenin ne olduğunu anlayacak donanımda olmadığından.

Sağlık iş gücü, kimleri kapsamaktadır?
Cevap: Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Temel Hak ve Görevler

Sağlık Hakkı kavramı nasıl tanımlanmaktadır?
Cevap: En temel insan haklarından biri olarak “insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli ve vazgeçilmez bir hak” şeklinde tanımlanır.

Sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kurumları ve sağlık personeli karşısındaki haklarını tanımlayan kavrama ne denir?
Cevap: Hasta hakları.

Kişiler kendi sağlığına özen gösterme yolunda gerekenleri yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için sağlık profesyonelleri tarafından sunulan önerilere uymalıdır. Bu kural hangi sorumluluk türüne aittir?
Cevap: Genel sorumluluklar.

Hasta, sağlık bakımı ile ilgili sürece aktif olarak katılma ve sağlık durumu ve tedavisinin gerektirdiği önerilere uymalıdır. Bu kural hangi sorumluluk türüne aittir?
Cevap: Katılım ve Uyum.

Çağdaş Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama Hakkı nedir?
Cevap: Tıp eğitimi sırasında yüksek teknolojinin tıptaki uygulama alanları ile tanışmış bir hekimin iş yaşamında da söz konusu gelişmeleri uygulayıcı olarak yaşamak istemesi de hakkı.

Beklenti kavramı nasıl tanımlanmaktadır?
Cevap: Gerçekleşmesi beklenen şey, bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü.

Hasta-sağlık kurumu etkileşimi, ne zaman başlar?
Cevap: Hasta-sağlık kurumu etkileşimi, hastanın sağlık kurumu sınırları içine girmesi ile başlar.

Hasta ve yakınları, kendileriyle iletişimde bulunan tüm çalışanlardan öncelikle ne bekler?
Cevap: Güler yüzlü bir karşılama.

Etik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?
Cevap: Uyulması ya da kaçınılması gereken davranışlar bütünü.

Tıbbi etik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?
Cevap: Ahlak kurallarının sağlık uygulamalarına uyarlanmış şekli.

Sağlık Kurumları ve Sağlık Kurumlarında İletişim

Sağlık kurum ve kuruluşu, hangi yerleri kapsamaktadır?
Cevap: Sağlık hizmeti verilen kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşlar ile hekimlik uygulaması yapılan bütün yerler.

Sağlık iletişimi kavramı nasıl ifade edilmektedir?
Cevap: En genel anlamda sağlık konusuyla ilgili kişi ya da gruplara yönelik iletişim.

Bilgi, düşünce, duygu ve anlamlardan oluşan mesajların paylaşıldığı sürece ne denir?
Cevap: İletişim süreci.

Sağlık kurumlarında, doğru bir iletişim türünün benimsenmediği durumlarda ortaya çıkacak iletişim sorunlarının doğuracağı olumsuz sonuçlardan en fazla etkilenenler kimlerdir?
Cevap: Hastalar.

Hekim, neden ayrı bir konuma sahiptir?
Cevap: Hekim; işlevi, donanımı ve sağlık uygulamalarındaki yetkileri nedeniyle ayrı bir konuma sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir