SGK Borçlanmaları Hakkında Bilgi

18 yaş altında yurt dışında çalıştım. Bu süreleri borçlanabilir miyim? (YSEDB)

18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında geçen süreler borçlandırılamaz.

BAĞ-KUR sigortalısıyım. Borçlanma sürelerim aylık hesabında dikkate alınır mı? (BHAÇEDB)

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önce veya sonra geçen borçlanma süreleri, prime esas kazanç olarak değerlendirilerek aylık hesabında dikkate alınmaktadır.

Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Borçlandığım ücretsiz izin sürelerine karşılık emeklilik ikramiyesi ödenecek mi? (KGEDB)

Borçlandırılan süreler, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinde dikkate alındığından, bu sürelere ikramiye ödenir.

Yurt dışı borçlanması için başvurumu nereye yapmam gerekir? (YSEDB)

Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi haricindeki ikili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlananlar ile aylık bağlanması için müracaat etmiş olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen süreleri borçlanmak isteyenler ile gerek 2147 gerekse 3201 sayılı kanunlara göre merkezde yapılan borçlanmalara ek borçlanma işlemleri, (b) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen sigortalılık sürelerine ait primleri Türkiye’ye transfer talebinde bulunan veya transfer işlemi gerçekleşenler, Borçlanma işlemleri için merkeze Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına, Türk – Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlananlar ile aylık bağlanması için müracaat etmiş olanlar, son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında hizmetleri olanlar, Türkiye’de sigortalılığı olmayanlarla bunların hak sahipleri, ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar ile bunların hak sahipleri, borçlanma başvurularını Türkiye’de ikametgahının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine, Türkiye’de ikametgahı bulunmayanların ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine yapmaları gerekmektedir.

Yurt dışı borçlanması yaptım. Ödememi döviz olarak mı, TL olarak mı yapacağım? (YSEDB)

Yurt dışında iken borçlanma isteğinde bulunacak sigortalı veya hak sahipleri Türk Lirası olarak bildirilecek tutarın karşılığını döviz cinsinden, Türkiye’de ise Türk Lirası olarak öderler.

Yurt dışı borçlanmasının ödemesi süresi nedir? (YSEDB)

8/5/2008 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmasına ilişkin borçlanma tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Yurt dışında geçirilen sürelerin tamamının borçlanılması zorunlu mudur?(YSEDB)

Borçlanma için başvuruda bulunanlar, yurtdışında geçen sürelerinin tamamını veya istediği kadarını borçlanabilirler. Kısmi borçlanma yapmak isteyenler, borçlanacakları süreleri gün, ay ve yıl olarak belirtmek zorundadırlar.

4( C) ücretsiz izin dönemlerini borçlanabilir mi?

Haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanan 4/c sigortalılarından personel kanunlarına göre aldıkları aylıksız izin sürelerini 5434 sayılı Kanunun ek 72. maddesi uyarınca istekleri halinde izinde oldukları süreler içinde her ay ya da 5434 sayılı kanunun 102. maddesinde belirtilen süreler içerisinde defaten ödemek suretiyle borçlanabilirler. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan kamu görevlileri tabi oldukları personel mevzuatına göre aldıkları aylıksız izin sürelerini talepleri halinde Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında borçlanabilirler.

Almanya’da ikamet ediyorum. Almanya’dan aldığım emekli aylığım, borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olmama engel teşkil eder mi? (YSEDB)

Hayır, etmez.

Almanya’dan döndükten sonra prim iadesinden yararlandım. Yurt dışında geçen sürelerimi Türkiye’den emeklilik için borçlanabilir miyim? (YSEDB)

Evet, borçlanabilirsiniz.

Almanya’dan malulen emekliyim. Borçlanmam halinde Türkiye’den de malulen emekli olabilir miyim? (YSEDB)

Türkiye’de en az bir günlük çalışmanızın olması kaydıyla Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre Almanya’ya vermiş olduğunuz maluliyet aylığı talebinizin Ülkemizce de incelenmesi gerekmektedir. Maluliyet raporlarınızın Kurumumuz sağlık kurulunca incelenmesi sonucu malul sayılmanız halinde Almanya’ya vermiş olduğunuz maluliyet aylığı talebinize göre Kurumumuzca kısmi maluliyet aylığınız bağlanabilir. Dilerseniz sözleşmeye göre bağlanacak kısmi maluliyet aylığınızı 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak tam maluliyet aylığına da dönüştürebilirsiniz.

Avusturya’da ikamet ediyorum. Avusturya’dan aldığım emekli aylığım borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olmama bir engel teşkil eder mi? (YSEDB)

Avusturya’dan aylık almanız 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı sürelerinizi borçlanarak aylık almanıza engel teşkil etmez.

Azerbaycan’dan emekli olma konusunda bilgi verebilir misiniz? (YSEDB)

Türkiye Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre yaşlılık aylığı talep dilekçesi (TR AZ 12) tanzim ve tasdik ettirmek üzere ikamet ettiğiniz ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne bizzat müracaatınız gerekmektedir.

BAĞ-KUR’ luyum, askerlik borçlanması yapmak istiyorum. Hangi belgelerle, nereye müracaat etmem gerekir?(BHAÇTHDB)

Askerlik borçlanması işlemleri; – Askerliğini er olarak yapanların borçlanma talep dilekçesi (EK-25) ekinde Kuruma ibraz ettikleri askerlik cüzdanının veya terhis belgesinin Kurumumuzca onaylı bir örneğine veyahut askerlik şubesinden temin edecekleri askerlik sürelerini gösterir askerlik kayıt belgesinin aslına, – Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların ise borçlanma talep dilekçesi ekinde yer alacak yedek subay terhis belgesine, göre sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erdiğinden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlardan askerlik yaparken söz konusu sigortalılıkları devam edenlerin askerlik süreleri borçlandırılmayacaktır.

Borçlanma kapsamında olmayan süreler nelerdir? (YSEDB)

Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir. Ayrıca, ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin de, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Borçlanma tarihinden sonra yurt dışında geçen süreler varsa bunlar da borçlanılabilir mi? (YSEDB)

Aylık bağlanmadan önce yeni bir borçlanma talep dilekçesiyle müracaat etmeleri durumunda yurtdışındaki borçlanmadıkları süreleri de borçlanabilirler.

Borçlanmalar son 3,5 yıl hesabında dikkate alınır mı? (YSEDB)

3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurtdışı borçlanmalarda borçlanılan süreler ait oldukları yıllara mal edilmekte olup, son 3,5 yılın hesabında da dikkate alınmaktadır.

Çifte vatandaşlar yurtdışı borçlanma yapabilirler mi? (YSEDB)

Çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın da yurtdışında geçen sürelerini borçlanma hakkı bulunmaktadır.

Önce yurt dışında çalıştım sonra Türkiye’de çalışmalarım bulunmakta. Türkiye’de Yurt dışı borçlanması yaparsam sigortalılık süremi geriye çeker mi? (YSEDB)

Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki süreleri borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıcı borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek tespit edilmektedir. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılıklarının başlangıç tarihi ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenmektedir. Ancak, Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

SGK ile anlaşması olan kaç tane ülke vardır? SGK ile anlaşmalı ülkeler(YSEDB)

Ülkemizin 28 ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır. Bunlar, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, K.K.T.C., Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Kanada, Kebek, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Lüksemburg, Libya, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Kore, İtalya ve Karadağ’dır.

Sosyal Güvenlik Anlaşması akdedilmemiş ülkelerde geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için ibrazı gerekli belgeler nelerdir? (YSEDB)

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden, 2) Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden, durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Çalışanların Emekliliği nasıl olur? (YSEDB)

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunup Türkiye’de ikamet edenler sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederek formüler tanzim ettirmelidir.

Türk’üm, Alman vatandaşıyım, Türkiye’de borçlanma yaparak emekli olabilir miyim? (YSEDB)

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde borçlandırılır ve Aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanır.

Yurt dışı borçlanma nedir?(YSEDB)

Yurtdışı borçlanma, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesidir.

Yurt dışı borçlanma yaparak emekli olmak istiyorum ancak Türkiye’de hiç çalışmamam bulunmamaktadır. Yapacağım borçlanma hangi sigortalılık türünden sayılır. (YSEDB)

Borçlanılan yurtdışı süreleri başvuru sahiplerinin Türkiye’de sigortalılıkları yoksa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Yurt dışı borçlanması yaptım, tekrar iadesini isteyebilir miyim? (YSEDB)

Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden borçlanmalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.

Yurt dışında geçen hangi süreler borçlanılır? (YSEDB)

Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir. “Sigortalılık süresi” deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir. “İşsizlik süresi” ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir. Yurtdışında “ev kadını olarak geçen süreler”, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılır.

Yurtdışı borçlanma için aranan şartlar nelerdir? (YSEDB)

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; Türk vatandaşı olmak veya doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı aranmadığından yurtdışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma hakkından 3201 sayılı Kanunun öngördüğü şartlarla yararlanabilirler.

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi var mıdır? Nasıl temin edilir? (YSEDB)

Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi vardır. Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri yurtiçinde Kurum üniteleri, yurtdışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerinden temin edilebileceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr Internet adresinde bulunan “Form ve Dilekçeler” bölümünden temin edilebilir.

Yurtdışı borçlanma yoluyla bağlanan aylıkların kesildiği haller nelerdir? (YSEDB)

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir ülkede çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başladıkları, – 5510 sayılı Kanunun sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

Yurtdışı borçlanmamı sabit ödeyebileceğim bir rakam var mıdır? En fazla ne kadar ödeme yapabilirim? (YSEDB)

Yurtdışı sürelerini borçlanmak için müracaat edenler, 1/1-31/12/2017 tarihleri arası için; Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 18,96 TL Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 142,20 TL olmak üzere kişiler tercih edilen miktar üzerinden borçlanma hakkına sahiptirler.

Yurtdışı sürelerine ait borçlanma miktarının belirlenmesi nasıl yapılır? (YSEDB)

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’sidir. Azamî günlük kazanç prime esas asgari kazancın 7,5 katıdır.

Zorunlu göçe tabi tutulanlar yurt dışı borçlanma yapabilirler mi? (YSEDB)

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşı olup Türkiye’de ikamet edenlere geldikleri ülkedeki hizmetlerini borçlanma imkanı getirilmiştir. Ancak bunların: a)1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmaları, b) Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olup, Türkiye’de ikamet ediyor olmaları, c) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre bağlanan aylıklar da dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almamaları, ç) Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmeleri, d) Borçlanma için yazılı başvuruda bulunmaları şarttır. Borçlandırılan çalışma süreleri, yalnızca emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmasında Kanuna göre değerlendirilir. Malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında, bu şekilde borçlanılan hizmetler dikkate alınmaz.

01.10.2008 den sonra borçlandırılan sürelere ait borç tutarları, ne kadar sürede ödenir?

Borçlanma tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.

01.10.2008 tarihinden sonra borçlanacağım sürelerin prim tutarı ne şekilde hesaplanacaktır? (YSEDB)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın yüzde 32’si, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilen borç tutarıdır. Alt sınır ve üst sınır olarak belirlenmiştir asgari ücretin 7,5 katını geçmemek kaydıyla yapılabilir.

01.10.2008 tarihinden sonra Kamu görevlilerinin borçlanmaları ne şekilde değerlendirilecektir? (YSEDB)

Bilindiği üzere, 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası; “ Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile, Bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.”, Aynı maddenin beşinci fıkrası ise, “Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.”, hükmünü amirdir. 3201 sayılı Kanunun geçici 5. Maddesi “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi olanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılmasında, borç tutarı ilgililerin Türkiye’den ayrılmadan önce Sandığa tabi hizmetlerinden en son bıraktıkları derece ve kademelerine yurtdışında geçirdikleri ve borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir.’’ 5510 sayıl Kanunun yürürlüğünden sonra ilk defa 4/1- c kapsamında göreve başlayanların yurtdışı borçlanmaları Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’sidir. Ancak, prime esas asgari günlük kazancın altında olmamak üzere borçlanma tutarına esas alt sınırı farklı bir miktarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Borçlanılan süreler, yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla aylık tahsisi için yazılı talepleri halinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası hükümlerine göre değerlendirilir. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenir. Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edilir. Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı aranır. Ancak, 3201 sayılı Kanunun geçici 7 inci maddesinin ikinci fıkrası “5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yurtdışı borçlanma süreleri de, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

4 ( c) borçlanma tutarı nasıl hesap edilir?

Haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanan 4/c sigortalılarının borçlanmaları başvurularının Kurum kayıtlarına geçtiği tarihte tabi oldukları personel kanunlarına göre öğrenim durumu itibariyle göreve giriş, derece, kademe ve varsa ek göstergeleri ile emeklilik keseneğine esas aylığının hesabına dâhil edilen tüm unsurların toplamının başvuru tarihinde yürürlükte bulunan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın borçlanılacak süre ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4ncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayanların borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte Kanunun 82. maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si nün borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır

4 ( C) doğum borçlanması yapabilirler mi?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kadın sigortalıların kanunları gereği aldıkları ücretsiz doğum izni süreleri üç defaya mahsus olmak, doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek, borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmamak ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepleri halinde borçlandırılmaktadır.

4 ( C) ücretsiz izin borçlanma tutarı nasıl hesap edilir?

Haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanan 4/c sigortalılarından 5434 sayılı Kanunun ek 72nci maddesi ile personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanların, aylıksız izinli olarak geçen süreleri başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayanların borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte Kanunun 82nci maddesine göre prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanır.

4 (A),(B),( C) doğum borçlanması yapabilirler mi?

5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kadın sigortalıların kanunları gereği aldıkları ücretsiz doğum izni süreleri üç defaya mahsus olmak, doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek, borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmamak ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepleri halinde borçlandırılmaktadır.

4( C) ücretsiz izin dönemlerini borçlanabilir mi?

Haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanan 4/c sigortalılarından personel kanunlarına göre aldıkları aylıksız izin sürelerini 5434 sayılı Kanunun ek 72nci maddesi uyarınca istekleri halinde izinde oldukları süreler içinde her ay ya da 5434 sayılı kanunun 102nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde defaten ödemek suretiyle borçlanabilirler. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan kamu görevlilerinin tabi oldukları personel mevzuatına göre aldıkları aylıksız izin süreleri talep halinde Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında borçlandırılabilecektir.

5510 sayılı Yasa hükümlerine göre polislerden kimler borçlandırılabilecektir?

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, Kanunun 41 inci ve 46ncı maddelerinde belirtilen sürelerini borçlanabilecektir.

Almanya’da halen aktif olarak çalışıyorum, yurt dışı hizmetlerimi borçlanmam halinde Türkiye’den de emekli aylığı bağlanır mı? (YSEDB)

lmanya’da çalışmakta olduğunuz işten ayrılmadan yurtdışı borçlanması yaparak aylık talebinde bulunmanız mümkün bulunmamaktadır. Borçlanılan sürelere göre malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanabilmesi için; – Yurda kesin dönülmüş olması, – Tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlanmasına yetecek gün karşılığı kadar ödeme yapılması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması, – Kuruma yazılı başvuruda bulunulması, başlıca şartlarındandır. “kesin dönüş” ibaresi, aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamaları durumunu, “Sosyal sigorta ödeneği” deyiminin, çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya işsizlik gibi riskler nedeniyle iş göremezlik veya işsizlik gibi adlar altında yapılan ödenekleri, “Sosyal yardım ödeneği” ibaresinin ise bulunulan ülke mevzuatı kapsamında, geçimlerini sağlayacak hiçbir gelirleri olmayan veya mevcut gelirleriyle geçimlerini sağlamakta güçlük çeken kişilerin asgari geçim düzeyi ile sınırlı olmak üzere geçimlerinin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve süresine göre ödenen ikamet şartına bağlı nakdi yardımları, ifade etmektedir. Söz konusu şartların yerine gelmemesi halinde aylık bağlanmamakta ya da aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışmaya başlayan, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların ise aylıkları kesilmektedir.

Analık izni borçlanılabilir mi?

Borçlanılabilir.

Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Askerlik borçlanması sigorta girişini geriye çeker mi?

Askerlik süresi ilk sigorta başlangıç tarihinden önce ise bu süre kadar geriye çeker.

Avustralya’da çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüm, hizmet belgesini nasıl temin edebilirim? (YSEDB)

Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden hizmet belgesi temin edebilirsiniz.

BAĞ KUR sigortalısıyım. 01.10.2008 tarihinden sonra boşta geçen sürelerimi borçlanabilir miyim?

Hayır.

BAĞ KUR sigortalısıyım. Borçlanma için Kurumunuza başvuruda bulundum; ancak hesaplanan borç tutarını ödeyemedim. Bu durumda yapılacak olan işlem nedir?

Yeniden başvuruda bulunarak borçlanma talep hakkı vardır.

Bağ Kur’ular doğum borçlanması yapabilir mi?

Evet, yapabilir.

Bağlanan aylıkların başlama tarihi nedir? (YSEDB)

Kanuna göre borçlanılan hizmetlere göre bağlanacak yaşlılık aylığın başlangıç tarihi yurtdışı borçlanma tutarını ödedikten sonra yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşıdır.

Borçlandırılan süreler, Türkiye’deki hangi sigortalılık statüsüne göre nasıl değerlendirilir? (YSEDB)

Yurtdışı borçlanmasına dair süreler, ilgilinin Türkiye’de sigortalılığı varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık statüsü ile aynı kapsamda değerlendirilir. Kişinin Türkiye’de çalışması yok ise yurtdışı borçlanmasına dair süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Borçlandırılan süreler, Türkiye’deki sigortalılık süresinin başlangıcına etkisi var mıdır? (YSEDB)

Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki süreleri borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıcı borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek tespit edilmektedir. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılıklarının başlangıç tarihi ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenmektedir. Ancak, Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmektedir.

Borçlandırılan sürelere göre aylık bağlanması için aranan şartları nelerdir? (YSEDB)

Borçlanılan sürelere göre malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanabilmesi için; – Yurda kesin dönülmüş olması, – Tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlanmasına yetecek gün karşılığı kadar ödeme yapılması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması, – Kuruma yazılı başvuruda bulunulması, başlıca şartlarındandır.

Borçlanma kapsamında yurt dışında geçen hangi süreler değerlendirilir? (YSEDB)

Sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler değerlendirilir.

Borçlanma talebinde bulundum ödeyemedim. Tekrar borçlanma talebinde bulunabilir miyim?

Evet, yeniden talepte bulunabilir.

Borçlanma yaparak emekli oldum. Emekli olduktan sonra yapmış olduğum borçlanmanın iadesini alabilir miyim?

Aylık bağlandıktan sonra borçlanma iadesi yapılamaz.

Borçlanma yoluyla bağlanmış olan aylıklar hangi durumlarda kesilir? (YSEDB)

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir ülkede çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başladıkları, – 5510 sayılı Kanunun sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

Borçlanmalar hangi sürede ödenir?

Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

Borçlanmalar taksitli olarak ödenebilir mi?

Hayır kanunda belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekir

Borçlanmaların iadesi yapılır mı?

Aylık bağlanmamak şartıyla yapılabilir.

Devlet memuruyum, doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrıldım. Bu süreyi hizmetlerime saydırmak istiyorum, istediğim zaman borçlanabilir miyim?

Ücretsiz izin borçlanmasını 5434 sayılı Kanunun Ek 72nci maddesi uyarınca yapacak olan sigortalılar 5434 sayılı Kanuna tabi çalıştıkları süre içinde her zaman yazılı olarak başvurmak suretiyle borçlanabilirler. Ancak, – İstekle emeklilik talebinde bulunmadan en az 6 ay önce kendileri, – Resen malulen yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılanlar görevleriyle ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendileri, – 5434 iştirakçisi iken ölenlerin ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dul ve yetimleri borçlanma talebinde bulunabilirler. Doğum nedeniyle olmak koşuluyla ücretsiz izin süresini 5510 sayılı Kanunun 4/a bendi uyarınca borçlanacak olanlar ise doğumdan önce tescil kaydı bulunmak suretiyle her zaman borçlanabilirler.

Devlet Memuruyum. Üniversitede geçen fahri asistanlık sürelerimi borçlanmak istiyorum. Gerekli olan belgeler nelerdir?

Borçlanma talep dilekçesi ve fahri asistan olarak görev yaptığınız tarihleri gün ay ve yıl olarak belirtir ilgili Üniversiteden temin edilecek onaylı bir belge ile borçlanmak için başvuru yapabilirsiniz.

Doğum borçlanması için çocuğun yaşama şartı var mıdır?

Evet

Doğum borçlanması yapabilmem için doğumdan önce SSK’lı olmam şart mı?

Doğum tarihinden önce sigortalı olma şartı bulunmaktadır.

Doğum raporlarının kaç günü ödenir? Toplamda kaç günlük ödeme yapılır? (KVSDB)

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılanlar ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki kadın sigortalıya ve 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamında ile ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalı kadına analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Buna göre tekil gebelikte toplamda 16 hafta, çoğul gebelikte ise toplamda 18 hafta geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Sigortalı kadının, isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine, doğum öncesi çalışılan süreler eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucusu hekimlerince düzenlenmiş olmalıdır. Kapsamdaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler doğum sonrasına ilave edilir ve ilave edilen her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Ayrıca gebeliğinin 32 nci haftasından önce doğum yapan kadın sigortalının da doğum öncesi kullanamadığı sekiz haftalık süre, çoğul gebelikte ise on haftalık sürenin doğum sonrası süresine eklenerek, bu sürelere ait geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmektedir. Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Doğumdan sonra hemen çalışmaya başladım. 2 yıl doğum borçlanması yapabilir miyim?

Doğumdan sonra çalışılmayan sürelerden 3 doğuma kadar her doğum için azami 2 yıl borçlanılabilir.

İsteğe bağlı sigorta primlerini ödediğim zaman o süreleri yurtdışı borçlanması yapabilir miyim?

Yapamazsınız.

İsteğe bağlı sigortalıyım, analık borçlanması yapabilir miyim?

Doğumdan önce sigortalı olması ve çocukların yaşamış olmaları kaydıyla 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıla kadar doğum borçlanması yapılabilir.

Kazakistan’da kullandığım pasaportumu kaybettim. Borçlanma yapabilmem için ne yapmam gerekir? (YSEDB)

Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden hizmet belgesi temin edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Anlaşması akdedilen ülkelerde geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için ibrazı gereken belgeler nelerdir? (YSEDB)

1) Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartlarından, 2) Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgelerinden, 3) Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden, 4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden, durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde Çalışanların Emekliliği nasıl olur? (YSEDB)

3201 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede geçen süreler borçlanılarak aylık bağlama şartlarının oluşması kaydıyla aylık bağlanması mümkündür.

Yurt dışı borçlanma için aranan şartlar nelerdir? (YSEDB)

Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; Türk vatandaşı olmak veya doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı aranmadığından yurtdışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma hakkından 3201 sayılı Kanunun öngördüğü şartlarla yararlanabilirler.

Yurt dışı borçlanma için gerekli belgeleri nereden alabilirim? (YSEDB)

Sosyal Güvenlik Anlaşması akdedilen ülkelerde geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için 1) Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartlarından, 2) Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgelerinden, 3) Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden, 4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden, durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Anlaşması akdedilmemiş ülkelerde geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için ibrazı 1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden, 2) Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden, durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Yurt dışı borçlanma için nereye müracaat edilmeli? (YSEDB)

Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi haricindeki ikili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlananlar ile aylık bağlanması için müracaat etmiş olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen süreleri borçlanmak isteyenler ile gerek 2147 gerekse 3201 sayılı kanunlara göre merkezde yapılan borçlanmalara ek borçlanma işlemleri, (b) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen sigortalılık sürelerine ait primleri Türkiye’ye transfer talebinde bulunan veya transfer işlemi gerçekleşenler, Borçlanma işlemleri için merkeze Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına, Türk – Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlananlar ile aylık bağlanması için müracaat etmiş olanlar, son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında hizmetleri olanlar, Türkiye’de sigortalılığı olmayanlarla bunların hak sahipleri, ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar ile bunların hak sahipleri, borçlanma başvurularını Türkiye’de ikametgahının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine, Türkiye’de ikametgahı bulunmayanların ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine yapmaları gerekmektedir.

Yurt dışı borçlanma yaparak aylık bağlandı Yurtdışına çıkışın Kuruma bildirimi gerekli midir? (YSEDB)

Yurtdışına çıktığını bildirme zorunluluğu yoktur ancak, altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri, 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde Kuruma vermek zorundadırlar.

Yurt dışı borçlanması yaparak emekli oldum. Tekrar yurt dışında çalışmaya başladım. Aylığım kesilir mi? (YSEDB)

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir ülkede çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başladıkları, – 5510 sayılı Kanunun sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

Yurt dışı borçlanması yaptım, 3 ay içinde borcumu ödeyemedim, tekrar borçlanma yapabilir miyim? (YSEDB)

Üç aylık süre içinde ödeme yapmayanların borçlanma başvuruları geçersiz sayılmaktadır. Yurtdışı sürelerinizi borçlanmak istiyorsanız yeniden yazılı olarak müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yurt dışı borçlanmasında ibrazı gerekli belgelere nerden ulaşabilirim? (YSEDB)

1) Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartlarından, 2) Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgelerinden, 3) Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesinden, 4) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden, durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir. 1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden, 2) Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden, durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Yurt dışında bulunduğum dönemlerin tamamı işçin borçlanma talebinde bulundum, bir kısmının ödemesini yapmadım. Kalan kısım için tekrar borçlanma yapabilir miyim? (YSEDB)

3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borç tutarı tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlıdır.

Yurt dışında bulunulan sürelerin tamamının borçlanılması zorunda mıdır? (YSEDB)

Borçlanma için başvuruda bulunanlar, yurtdışında geçen sürelerinin tamamını veya istediği kadarını borçlanabilirler. Kısmi borçlanma yapmak isteyenler, borçlanacakları süreleri gün, ay ve yıl olarak belirtmek zorundadırlar.

Yurt dışında geçen sürelerin ne kadarını borçlanmak gerekir? (YSEDB)

Yurtdışı sürelerinizin tamamını borçlanma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Talepte bulunmanız halinde dilediğiniz kadar süreyi borçlanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir