Kategori İçeriği: Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik

BES Bireysel Emeklilik Prim Sorgulama

15/09/2023

BES Bireysel Emeklilik Sistemi emekliliklerinde daha rahat bir hayat sürdürebilmek isteyenlerin başvurdukları emeklilik sistemidir.  BES şirketlerinin belirledikleri asgari ve azami tutarların dışına çıkmamak kaydıyla kişiler istedikleri tutarda birikim yapma imkanına sahipler. BES şirketlerinin yatırılan primleri değerlendirerek kazandırdıkları gelire ek olarak %25 oranında da devletin katkı sağlaması bu sistemi cazip hale getirmiş ve gün geçtikçe katılımcı… Devamını Oku »

Bireysel emeklilik aidat prim ödeme

15/09/2023

Emeklilik şirketi, katılımcının dahil olacağı emeklilik planının yönetim ve fon işletim giderlerini de kapsayacak şekilde asgari katkı payı tutarını belirleyecektir. Asgari katkı payının altında ödeme yapılmasına ilişkin esaslar emeklilik sözleşmelerinde belirtilecektir. Katılımcının yapmış olduğu katkı payı, şirkete intikalinden itibaren iki iş günü içinde kişinin yapmış olduğu fon dağılımı doğrultusunda yatırıma yönlendirilecektir.

Bireysel emeklilik sisteminde aidatların değerlendirilmesi

15/09/2023

Bu formda temel olara; katılımcının kimlik bilgileri, yatırım vadesi, razı olduğu risk oranına göre getiri beklentisi, yatırımlarının yönetilmesine ilişkin özel tercihleri, yatırım deneyimi, katılımcıya sunulacak fon alternatifleri, yatırım kararının alınmasına yardımcı olacak risk ve getiri bilgileri yer alacaktır.   8. Kişinin yatırım alternatifleri nelerdir ? Nelere yatırım yapabilir ?  Ödenen katkılar emeklilik şirketi tarafından ne… Devamını Oku »

en iyi Bireysel Emeklilik sistemi

15/09/2023

Sistemde kişinin kendi tercihlerine uygun yatırım alternatifini seçmesi konusunda, kişiye yol gösterecek lisanslı kişiler ve her bir yatırım alternatiflerinin risklerinin, avantaj ve dezavantajlarının ayrıntılı olarak çeşitli kılavuzlarla ve prospektüslerle açıklanması zorunluluğu bulunmaktadır. Emeklilik şirketinin ve fonun faaliyetleri ile ilgili bilgiler katılımcıya belirli dönemlerde aylık, üç aylık ve yıllık raporlarla, izahname gibi belgeler vasıtasıyla periyodik olarak… Devamını Oku »

Bireysel emeklilik diğer haklar ilişkisi

15/09/2023

Bu sisteme katılan bir kişi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin sağladığı haklardan yararlanmaya devam edebilecek midir ? Evet. Bu sistem, kamu sosyal güvenlik sistemine bir alternatif olarak getirilmemiş, bireylerin mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminden aldıkları emeklilik aylıkları veya ikramiyelerine,  “ilave olarak”  bir gelir elde etmelerine yönelik olarak düzenlenmiştir.

Bireysel emeklilik

15/09/2023

Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir  ? Bireysel Emeklilik Sistemi; SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşlarımızın yer aldığı mevcut sosyal güvenlik sistemimizi tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, bireylere emeklilik döneminde ilave bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir.