Kategori İçeriği: E-devlet

İnternetten İkametgah Alma

23/09/2023

Vatandaşların en fazla talep ettiği belgeler arasında yer alan ikametgâh evrakı artık e-devlet üzerinden alınabilecek. TÜRKSAT’ tan yapılan yazılı açıklamada, ikametgâh belgelerinin, nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeden turkiye.gov. tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi. İkametgâh belgesinin üzerindeki barkodun e-devlet kapısından doğrulanabileceği belirtilen açıklamada, böylece belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin de garanti altına alınacağı, bürokratik iş ve… Devamını Oku »

Kira sözleşmesinde damga vergisi

23/09/2023

Kira sözleşmeleri sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulur. Bu kağıtlara ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanununun 22/a maddesi uyarınca ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. Sözleşmeyi düzenleyenlerin… Devamını Oku »

Basit Usul Mükelleflerinin Kayıtları Nasıl Tutulmaktadır?

23/09/2023

Basit Usul Mükelleflerinin Kayıtları Nasıl Tutulmaktadır? Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları, bağlı oldukları oda veya birlikler bünyesinde kurulan muhasebe bürolarında tutulmaktadır. Bu bürolarda 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. İsteyen mükellefler, kayıtlarını hiçbir izne gerek olmadan kendileri de tutabilmektedir. Bu takdirde, vergilendirme ile ilgili ödevlerin tamamı kendilerince yerine getirilecektir.… Devamını Oku »

Basit Usulde Vergilemenin Avantajları Nelerdir

23/09/2023

Basit Usulde Vergilemenin Avantajları Nelerdir? – Defter tutulmamaktadır. -İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanmaktadır. -Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler. -Yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. – Geçici vergi ödenmeyecektir. -31.12.2012… Devamını Oku »

Basit Usulden Kimler Yararlanır

23/09/2023

Kanun Hükmüne Göre Faydalanamayacaklar: 1.Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları, 2.İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar, 3.Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar, 4.Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar, 5. Sigorta… Devamını Oku »

Basit Usulde Vergilendirilmenin Genel Şartları Nelerdir

23/09/2023

  1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.… Devamını Oku »

Gelir Vergisi Kanununa göre bağış ve yardımların belgelendirilmesi

23/09/2023

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde mükelleflerce yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterlidir. Bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan malın edinimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur. Bu kurum ve kuruluşlardan… Devamını Oku »

Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirimi

23/09/2023

İndirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar, beyan edilecek gelirin %5’i (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 10’u) ile sınırlı olarak, Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Kamu Menfaatine Yararlı Derneklere, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara yapılan bağış ve yardımları kapsamaktadır. Örneğin; Okul koruma dernekleri ve okul aile birlikleri gibi diğer… Devamını Oku »

Kurumlar vergisi beyannamesinde indirilecek bağış ve yardımlar;

23/09/2023

Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler… Devamını Oku »

Yıllık beyannameden indirilecek bağış ve yardımlar

23/09/2023

Yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar; – Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. – Genel… Devamını Oku »

Yabancılara çalışma izni verilmesi

23/09/2023

Türkiyede çalışacak yabancı uyruklu kişilerin işverenleri tarafından yapılan çalışma izin başvuruları, 4817 Yasa çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak sonuçlandırılmaktadır. Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B130ÇGM00000000000 Sunan Kurum Merkezi İdare ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Standart Dosya Planı 175060000 Hizmetten Yararlananlar Kamu Kurumlari, Özel Sektör, Yabancilar Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat 1. Mevzuat… Devamını Oku »

Asbest ve Mevzuatı ile İlgili Çalışma Yapılması

23/09/2023

Asbest mevzuatı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi; Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Revize Edilmesi Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B130İSG00000000000 Sunan Kurum Merkezi İdare İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Standart Dosya Planı 285020000 Hizmetten Yararlananlar Vatandas, Kamu Kurumlari, Özel Sektör Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat 1. Mevzuat : ÇALIŞMA VE… Devamını Oku »

Ekonomik konularda koordinasyonun sağlanması

23/09/2023

Bakanlıklar arası ekonomik konularda koordinasyonun sağlanması Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B020ESK00000000000 Sunan Kurum Merkezi İdare EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BAŞKANLIĞI Standart Dosya Planı 362010000 Hizmetten Yararlananlar Kamu Kurumlari Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat 1. Mevzuat : BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun No:3056 Madde No :14)… Devamını Oku »

Lojman tahsis işleri

23/09/2023

Kurum personelinin lojman ihtiyaçlarını karşılamak Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B020İMİ00000000000 Sunan Kurum Merkezi İdare İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI Standart Dosya Planı 813010200 Hizmetten Yararlananlar Kurum Personeli Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat 1. Mevzuat : BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun No:3056 Madde No :27) 2. Mevzuat… Devamını Oku »

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Avrupa Birliği Projelerinin Hazırlanması ve Yürütülmesi

23/09/2023

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için Avrupa Birliği projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B130İSG00000000000 Sunan Kurum Merkezi İdare İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşra Birimleri : İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü Standart Dosya Planı 746000000 Hizmetten Yararlananlar Kamu Kurumlari, Özel Sektör, Kurum… Devamını Oku »

Yabancılara çalışma izni uzatma belgesi verilmesi

23/09/2023

Yabancı adına düzenlenen çalışma izni için  süresi sona ermeden önce yapılacak süre uzatım başvurusu,  4817 Sayılı Yasa çerçevesinde değerlendirilerek, iznin süresi uzatılabilmektedir. Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B130ÇGM00000000000 Sunan Kurum Merkezi İdare ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Standart Dosya Planı 175070000 Hizmetten Yararlananlar Kamu Kurumlari, Özel Sektör, Yabancilar, Sivil Toplum Kuruluslari Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan… Devamını Oku »

Film çekimi için özel sektöre geçici araç tahsis edilmesi

23/09/2023

Ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilecek sinema  veya dizi filmlerin çekimlerinde geçici olarak kullanmak amacıyla film sektörünün hükümlü ve tutuklu nakil aracı taleplerinin karşılanması Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B030CTE00500000000 Sunan Kurum Merkezi İdare BÜTÇE DONATIM BÜROSU Standart Dosya Planı 801070100 Hizmetten Yararlananlar Özel Sektör Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat 1. Mevzuat : TEAMÜLEN Kanun… Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi

23/09/2023

Başvuru evraklarının kabulünü müteakip, görevlendirme için temsilci planlamasının yapılması, görevlendirme yazısının hazırlanması ve personelin toplantıya katılması Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B144İLM00600000000 Sunan Kurum Merkezi İdare ANKARA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ Standart Dosya Planı 301000000 Hizmetten Yararlananlar Özel Sektör Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat 1. Mevzuat : KOOPERATİFLER KANUNU. Kanun No:1163 Madde… Devamını Oku »

Noterlik belgesi düzenlenmesi

23/09/2023

Adlî veya askerî yargı hâkimlik yahut savcılıklarına veyahut hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargı hâkimlik veya savcılıklarına atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlara, Noterlik belgesi verilmesi Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B030HİG00100000000 Sunan Kurum Merkezi İdare NOTERLİK… Devamını Oku »

İhalelere İlişkin İlanların Düzenlenmesi ve Günlük Kamu İhale Bültenini Oluşturmak

23/09/2023

4734 sayılı Kamu İhale kanunu kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ilanların elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayarak, Kamu İhale Bültenini elektronik ortamda oluşturmak Hizmet Hakkında Genel Bilgiler Kurum Kodu B076KİK00900000000 Sunan Kurum Merkezi İdare ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Standart Dosya Planı 824060000 Hizmetten Yararlananlar Kamu Kurumlari Ek Bilgiler Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat 1. Mevzuat : KAMU… Devamını Oku »