Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda, düzenleyen ve yürüten kişidir.

GÖREVLER

–    Kooperatif kurulması aşamasında yasal çalışmaları yürütür,

–    Görev yaptığı kooperatifte ilgili kayıtların kanun ve sözleşmeye uygun olarak tutulmasını sağlar,

–    Üyelere kooperatifin para durumu, taşınmaz malları gibi konularda bilgi verir,

–    Kooperatif yöneticilerinin talimatı ile genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır,

–    Genel Kurul toplantısından önce: çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe tekliflerini hazırlayıp denetçilere verir ve genel kurul toplantısından  önce de  ortakların incelemesine sunar,

–    Genel kuruldan alınan yetkiyle işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirir,

–    Genel kurulun kararları doğrultusunda köy hizmetleri teşkilatıyla da teknik seviyede işbirliği yaparak kooperatif işlerini yürütür,

–    Kooperatifin muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar,

–    Denetçilerin seçimlerini, görevden alınmalarını ve kooperatifi temsile yetkili şahısları ticaret siciline kayıt ve ilan ettirir,          

–    Kooperatifin amacına uygun taşınmaz malların alımlarında tapu devri gibi işlerin takibini yapar,

–    Gerektiğinde kooperatifin sona erdirilmesi işlemlerini yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Kanun, tüzük ve yönetmelikler,

–    Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, faks, telex),

-Büro malzemeleri

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tarımsal kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin;

–    Sayısal yeteneğe sahip,

–    Sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve  sosyolojiye  ilgili,  

–    İnsanlarla iletişimi kurabilen, başkalarını etkileyebilen,

–    Girişimci,

–    Sabırlı ve dinamik kimseler olmaları gerekir.

Düzenli Çalışabilmek, Sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, insanlarla da etkileşim halindedirler. İşleri gereği zaman zaman bulundukları ilin dışına iş seyahatleri yapabilir. Gereğinde tarım ürünlerinin bulunduğu ambarlarda  incelemelerde bulunabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tarımsal Kooperatifçilik bölümünü bitirenler tarım kredi, tarım satış, tarım kalkınma kooperatiflerinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Tariş, su ürünleri kooperatifleri, tarımsal kooperatifler ve köy kooperatiflerinde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;  Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Alaşehir Meslek Yüksekokulu “Tarımsal Kooperatifçilik”  bölümünde  verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerini Alan Ayrımı olmadığı dönemde bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Kooperatifçilik bölümlerinden mezun olanlar “Tarımsal Kooperatifçilik ” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Mesleki eğitim sırasında okutulan ders isimleri aşağıdadır. Derslerin içerikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler “H- Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

1. Yıl: Matematik ve İstatistik, Genel Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Ticari Ortaklıklar, Maliye, Tarım Ekonomisi, Ticari Sınai işletmecilik, Çalışma Ekonomisine Giriş, Genel Muhasebe, Genel Pazarlama, Genel Kooperatifçilik.

2. Yıl: Kooperatif Hukuku, Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifçilik Tarihi, Tarımsal Kooperatifçilik I, Küçük Sanatkarlar ve Esnaf Kooperatifçiliği, Kooperatif Muhasebesi, Tarımsal Kooperatifçilik II, Kooperatif İşletmelerin  Yönetimi, Kooperatifçilikte Kullanılan Araştırma Yöntemleri

MESLEKTE İLERLEME

“Tarımsal  Kooperatifçilik”  programını bitirenler ÖSYM tarafından  yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde “İşletme, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi,  Tarım İşletmeciliği”  lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Meslek eğitiminden sonra kişiler çalıştıkları birimlerde hizmet içi eğitime katılabilirler.

Kooperatifçilik alanında uzmanlaşmış kişiler genellikle kooperatiflerin Yönetim Kurullarında görev alırlar, kooperatifin yönetiminden sorumlu olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu alanda öğrenim sırasında herhangi bir maddi imkan sağlanmamaktadır. İsteyen ve durumu uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlenen kredilerinden faydalanabilirler.

Öğrenim bittikten sonra çalışma hayatına atılanlar asgari ücretin yaklaşık iki katı ücretle işe başlamaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir