Tarımsal Laboratuvar Teknikeri mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili  mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

 

GÖREVLER

Tarımsal laboratuar teknikeri;

–           Laboratuarda bulunan test araç ve cihazlarının günlük bakımını yaparak, laboratuarın düzenini sağlar, 

–           Analiz öncesi kullanılacak örnekleme ve malzemeleri hazırlar, 

–           Laboratuarda toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizleri yapar ve analiz sonuçlarını belli düzeyde değerlendirir,   

–           Analiz sonuçları  hakkında ilgili mühendise sonuç bilgilerini iletir, üreticiye yazılı olarak sonuçları verir ve gerektiğinde sözlü olarak bilgilendirir,

–           Analiz çalışması sonunda laboratuardaki araç-gereç ve cihazların temizliğini yapar/yaptırır,             

–           Analiz çalışmaları ile ilgili yönerge ve standartları takip eder,

–          İlgili laboratuar test, araç ve cihazların kalibrasyonunu (Kullanım öncesi gerekli kontrol ve ayarlar) yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Cam laboratuar malzemeleri, (Deney tüpü, beher, pipet, erlen  vb.)

–     Örnekleme aletleri, (Toprak burgusu, mezür, pens, spatül, kürek),

–     Kondüktivite, (Elektrik geçirgenlik aleti) 

–     Fleymfotometre gibi madde miktarını belirlemeye yönelik elektronik ölçüm aletleri,                    

–     Mikrodalga cihazı,

–     Su arıtma cihazı vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Tarımsal laboratuar teknikeri olmak isteyenlerin;

–    Fen bilimlerine ilgili ve özellikle kimya ve biyoloji alanında başarılı,

–    Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen,

–    İnceleme ve araştırmaya meraklı,

–    Gözlerini ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen,

–    Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,

–    Sabırlı ve dikkatli,

–    Tedbirli, düzenli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tarımsal laboratuar teknikeri laboratuarda, aydınlık ve kapalı  ortamda bazen de analiz gerektirdiği koşullarda arazide de görev yapar. Çalışma ortamı genellikle temizdir, ancak yoğun kimyasal madde kokusu olabilmektedir. Tarımsal laboratuar teknikeri öncelikle analiz örnekleri, laboratuar araç- gereç ve cihazları ile ilgilidir. Ancak, değerlendirmiş olduğu analiz sonuçları ile ilgili olarak üreticiler ve ziraat mühendisleri ile görüşür. Ayrıca, meslektaşları ve diğer çalışan yardımcı personelle de iletişim halindedir.    

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tarımsal laboratuar teknikeri; Tarım il müdürlüklerinde,  tarımsal araştırma enstitülerinde, tarım il kontrol laboratuarlarında, gıda kontrol laboratuarlarında, atık su arıtma tesislerinde, zirai mücadele enstitülerinde ve  üniversitelerin ilgili bölüm laboratuarlarında çalışabilir.

Ayrıca, tarımsal amaçlı laboratuarlarda, gıda ve yem fabrikalarının laboratuarlarında,  bünyelerinde atık su arıtma tesisi bulunan işletmelerde de çalışabilir.

Bunun yanı sıra, gerekli izin ve koşullar sağlandıktan sonra bir veya birkaç kişi birlikte “Tarımsal Laboratuar” açarak kendi işyerlerini de kurabilme imkanına  sahiptir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,

Celal Bayar Üniversitesi (MANİSA) Alaşehir Meslek Yüksekokulu “Tarımsal Laboratuar” ön lisans programında verilmektedir
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek Liselerinin Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Petrokimya, Plastik işleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi  Boyacılığı ve Uygulama Tekniği ile Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Tarımsal Laboratuar” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan açığı kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara, isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık-EA-1” puanı almaları gerekir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıldır.

Eğitimin 1. yılında;

1. Dönem : Genel Kimya, Tarla ve Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Zirai Botanik, Toprak Bilgisi, Matematik, İstatistik, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, Yabancı Dil I, Beden Eğitimi I,

II. Dönem : Genel Bitki Fizyolojisi, Deneme Tekniği, Laboratuar ve Ölçüm cihazları, Teknik Resim, Analitik Kimya I, Tarımsal Sulama ve Drenaj, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, Yabancı Dil II, Beden Eğitimi II,

Eğitimin II. yılında;

I.  Dönem: Toprak Analizleri ve Değerlendirme, Su Analizleri ve Değerlendirme, Bitki Koruma Laboratuar Tekniği, Bitki Analizleri ve Değerlendirme, Gıda Analizleri ve Laboratuar Tekniği, Analitik Kimya II, Temel Bilgisayar Bilimleri, Hasat Sonrası Teknolojisi,

II. Dönem : Hayvan Besleme ve Yem Analizleri, Tarım İlaçları Entegre Mücadele ve Kullanımı, Gübre ve Gübre Analizleri, Toprak ve Su Kirliliği Analizleri, Gıda Ürünleri Analizleri, Toprak Mikrobiyolojisi Analizleri, Toprak Verimliliği Analiz Sonuçları ve Değerlendirmesi, Verimlilik ve Çevresel Etki değerlendirme (ÇED) Raporları Hazırlanması ile Bitki Besleme Fizyolojisi dersleri okutulur.

Ayrıca,  40 işgünü  staj uygulaması zorunludur.

MESLEKTE İLERLEME

 

Tarımsal laboratuar  teknikeri, başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre laboratuar sorumlusu, şef vb. düzeyde görevlendirilebilir. Ayrıca, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olduğu takdirde; Gıda Mühendisliği, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ile Ziraat Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

–    Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanabilirler.

–    Vakıfların, kamu ve özel kurum ve  kuruluşlarının  sağladığı burslardan yararlanabilirler.

–    Staj süresince öğrenciler, işyerlerinin belirleyeceği miktarda ücret alabilirler.

– Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

– Özel sektörde çalışanların ücretleri ise anlaşmaya göre belirlenmekte olup, çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlayıp, deneyim kazandıklarında asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret alabilmektedirler.

–  Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir