Telefon aboneliğinden vazgeçme


?Abonelikten vazgeçme isteğinin yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu isteğin kayda alındığı tarihden itibaren en geç yedi gün içerisinde aboneliğe son verilir. Abonenin borcu var ise borcun tahsili ile ilgili işlemler yerine getirilir.?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir