Telefon abonelik borç ödeme


Telefonlara ait ücretler aylık olarak fatura edilir. Faturalar, Telekom Müdürlük ve Şeflikleri ile bunların bulunmadıkları yerlerde Posta Telgraf Teşkilatı işyerleri, anlaşmalı bankalar ve tahsilat yetkisi verilen Türk Telekom Bayilerine ödenir. Telefonlara ait ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde, telefon kapama döneminde konuşmaya kapatılır. Gecikme bedeli tahakkuk ettirilir. Aboneye gönderilen 30 gün süreli uyarı mektubuna rağmen borç ödenmez ise, telefonun sözleşmesi iptal edilir.

Sözleşmesi iptal edilen telefonun abonesinin adyna kayıtlı diğer telefon/telefonlar da konuşmaya kapatılır ve kapama ücreti alınmaz. Bu süre içerisinde sözleşmesi iptal edilen telefona ait borcun ödenmemesi halinde bu telefonlar da iptal edilir.

Telefon abonelikleri borcundan dolayı iptal edilenlerin gecikme bedeli ve faiz dahil tüm borçlarını ödemeleri halinde, aynı adreste olmak kaydıyla bağlantı ücreti alınmadan, damga vergisi ücreti alınarak yeniden bir adet telefon bağlantısı yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir