U-V harfi ile başlayan otomobil araç terimleri


UART – (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Üniversal asenkron alıcı-aktarıcı

UCC- (Under floor catalytic onvertor) Alt katalitik konvektör

UD – (Underdrive) Sürüş altı

UL- (Unleaded) Kurşunsuz

ULEV – (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt
ussp Amerika yeni araç değerlendirme programı

V – (Volts) Volt

VAC – (Vacuum) Vakum

VAF – (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatçık hava akışı

VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung): BMW tarafindan gerçeklestirilmis degisken zamanli supap supap iticileri ve eksantrik kontrol sistemi. BMW’nin teknolojik bir diğer özelliği. Sübapların açılma ve kapanma anları değişkendir. Düşük devirlerde daha fazla tork ve yüksek devirlerde daha fazla güç sağlanıyor Bu sistem emme ve egzoz manifoldlarindaki gaz akisini da kontrol ediyor. (Değişken eksantrik ateşlemesi)

VAT – (Vane Air Temperature -replaced with IAT) Kanatçık hava sıcaklığı

VATS – (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız önleme sistemi

VCC – (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması

VCM – (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü

VCRM – (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü

VDC (Vehicle dynamics control)Subaru’nun dört çeker araçları için sürüş dinamiği düzenleyicisinin adıdır FDR sistemi ile aynıdır yıldırım hızı ile motor şanzıman ve frene müdahale ederek aracın savrulmasını önler

VDOT – (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yer değiştirme orifis tüpü

VDV – (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi

VECI – (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi

VF – (Vacuum Flourescent) Vakum floresant

VGT – Değişken geometrili turbo

VIN – (Vehicle Identification Number) taşıt kimlik numarası

VMV – (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfi

VNT – (Variable Nozzle Turbocharger) Değşken lüleli türboşarjer

VOTM – (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü

VPWR – (Vehicle Power) Taşıt gücü

VR – (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü Voltaj regülatörü

VREF – (Voltage Reference) voltaj referansı

VRV – (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi

VRIS – (Variable Resonance Induction System) değişken rezonanslı indüksiyon sistemi

VSA – Araç denge kontrol sistemi ( HONDA )

VSC – ( Vehicle stability control system ) Toyota’nın ESP için kullandığı isim

VSS – (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü

VTA – (Vehicle Theft Alarm ) Taşıt hırsız alarmı

VTEC – (Variable-valve timing and electronic-lift control) Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol SistemiHONDA

VTG (Variable turbin geometrie)Değişken türbin geometrisi. Turbo yükleyicisinin türbin kanatları ayarlanabiliyor. Düşük devirlerde daha yüksek tork üretiliyor. Yüksek devirlerde kanatlar akıma paralel durumda bulunuyor. Atık gaza karşı gelen basınç azaltılır ve yakıt tüketimine olumlu bir etki sağlanır.AUDİ

VTSS – (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi

VVC (Variable valve control) Rover’in VANOS versiyonudur.

VVT – (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması

VVT-i – (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması Toyota’nın VANOS versiyonudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir