UMKE nedir hakkında bilgi

UMKE yani açılımıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak üzere kurulmuştur. UMKE de görevlendirilecek personeller çeşitli sağlık kurumlarında çalışan sağlıkçılar arasından seçilir. Seçilen bu ekip yılın belli dönemlerinde tatbikat ve eğitimlere katılarak olağan üstü durumlarda yapacakları müdahalelere hazır hale gelirler. UMKE ekibinde görevli personeller kendi kurumlarındaki görevlerine devam ederken bakanlık veya valilik görevlendirmesiyle faaliyetlere katılırlar.

UMKE ye katılacak sağlık personeli kılık ve kıyafetlerini kendi imkanları ile temin ederler. UMKE ekibine eğitim bakanlık tarafından verilir.

UMKE ye gönüllü olarak bütün yapacağı harcamaları kendileri karşılamak suretiyle mümkündür. Bu gönüllü kişiler sağlık müdahaleleri haricindeki teknik görevlerde görevlendirilebilir.

UMKE ekibine dilekçe ile başvuru yapıp katılanlar artık verilen bütün eğitim ve faaliyetlere katılmak zorundadırlar.

UMKE nin Başlıca Görevleri Şunlardır ;

  • Afet durumlarında olay yerinde yardıma ihtiyacı olanlara acil tıbbi yardım yapmak,
  • İlk yardımın ardından yaralıları en kısa sürede sağlık kurumlarına ulaştırmak,
  • Gereken durumlarda müdahalede bulunan sağlık ekiplerine destek olmak,
  • Olay yerinde tıbbi müdahale için gerekli ortamı sağlamak için haberleşme dahil alt yapı oluşturmak,
  • Sağlık birimleri arasında gerekli bilgi alışverişini ve iletişimi sağlamak,
  • Diğer sağlık birimleri ile işbirliği yapmak,
  • Görevlendirme durumunda yurt içi veya yurt dışındaki tüm bölgelere yardıma gitmek,

UMKE ekibinden belirlenen önemli nedenlerle ayrılmak mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir