Kategori İçeriği: Görgü Kuralları

Toplumda uyulması gereken görgü kuralları

Restoran Yemek Kuralları

13/09/2023

Yemek kurallarına dikkat edin Yeni girdiğiniz ortamlarda yemek yerken, küçük talihsizlikler yaşayabiliriz. Bu gibi durumları önlemek için, işte yemek yemenin on temel kuralı! 1- Sandalyenizde dik oturun ve masaya dirseklerinizi dayamayın. 2- Bıçak sağ, çatal sol elle tutulur. Kesme işlemi sırasında işaret parmak, bıçağın ters tarafına baskı yapacak şekilde koyulur.  3- Kullandığınız çatal, kaşık ve… Devamını Oku »

Telefon Konuşmaları ve Uyulması Gereken Görgü Kuralları nelerdir

13/09/2023

Telefon Konuşmaları ve Uyulması Gereken Görgü Kuralları: Telefon konuşması belli bir kültürü ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli kurallardan .birisi de telefon konuşmalarıdır. Telefonla konuşurken uyulması gerekli kurallar şu şekilde sıralanabilir: –Telefon edenin, karşıdakine kendisini tanıtması; –Sekreter aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde astın telefonunun üst makamda olana bağlanması; –Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak… Devamını Oku »

Hitap Etmede Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları

13/09/2023

Hitap Etmede Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları: Hitap etme; etkili söz söyleme, karşı tarafı etkileme anlamı taşır. İnsanlar, isteklerini sözle karşı taraf iletirler. İletişim aracı olarak kullanılan dilin, insanları etkileyecek şekilde kullanılması, insan ilişkilerini kolaylaştırır. Bu nedenle, kullanılan sözcüklerin çok iyi seçilmesi ve kullanılmasında büyük yarar vardır. Sosyal ilişkilerde insanlar, hitap etmeleri gereken kişilerin bulundukları… Devamını Oku »

Karşılama, Selamlaşma ve El Sıkma Konularında Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları

13/09/2023

Karşılama, Selamlaşma ve El Sıkma Konularında Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları: Selam; yaş, cinsiyet ve makam durumuna göre saygı ve incelik ifade eden bir davranıştır. Küçüğün büyüğü, Aynı yaşta olanların birbirlerini selamlamaları sevgi ve saygının bir ifadesi olarak değerlendirilir. Karşılamam, Selamlaşma ve El Sıkmada Uyulması gereken bazı kurallar şunlardır: –Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan… Devamını Oku »

Giyinme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Görgü Kuralları nelerdir

13/09/2023

İnsanlar, bulundukları iklim şartlarına, çevrenin örf ve adetlerine, bütçelerine ve modaya göre giyinirler. Toplumsal hayatın her alanında, her sosyal faaliyette, insanlar, giyim kuşamlarıyla kabul görürler. Çalışanların iş yeri şartlarlını dikkate alarak giyinme zorunlulukları vardır. Bir maden işçisinin, bir servis memurunun ve bir öğretmenin kıyafetinin farklı olacağı doğaldır . Kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Sözünden esinlenerek,… Devamını Oku »

Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar nelerdir

13/09/2023

Bir toplumun oluşmasında ve gelişmesinde, o toplumu meydana getiren insanlar arasında uygulanan Görgü kurallarının önemli bir yeri vardır. Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Yani hukuken suç sayılmaz. Ancak, toplum genel görgü kurallarına uymayanlara cahil, bencil , kaba, saygısız ve saire sıfatlarla tanımlar ve kınar. Toplum hayatının düzenlenmesinde et kili olan genel görgü kurallarına uyan… Devamını Oku »