Yedek subay asteğmen adaylarının askerlik kararı alması


YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ ASKERLİK KARARI NASIL ALINIR?

YURT İÇİNDEN:

a. Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte akademi, yüksekokul ve enstitüleri bitirenler ile yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarını bitirip dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK. Başkanlığınca denkliği onananların, iki ay içerisinde aşağıda yazılı belgelerle yerli veya ikametlerine en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerlik kararını aldırmaları gereklidir.

(1) Dilekçe, (As. Ş. Bşk.na hitaben) (Dilekçe örneği için Bkz.:EK-1)

(2) Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,

(3) Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,

(4) 8 Adet vesikalık fotoğraf,

b. Askerlik kararınızın alınması esnasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi için, varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz ameliyat veya tedavilere ait sağlık raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene eden ilgili tabibe mutlaka bildiriniz.

c. Askerlik kararı aldırmak üzere, askerlik şubesine davet edildiğinizde; hapis (Tutuklu), hasta veya yurt dışında işçi-işveren iseniz, o yılın 31 EKİM tarihine kadar durumunuzla ilgili belgeleri bulunduğunuz yerdeki konsolosluk aracılığıyla askerlik şubesine gönderilmesini sağlamanız gereklidir.

ç. Askerlik şubesine son yoklama için davet edildiği halde, o yılın 31 EKİM tarihine kadar askerlik kararını aldırmayanlar veya mazeret belgelerini göndermeyenler, yoklama kaçağı suçundan para cezasına çarptırılırlar. Bu suçun emsallerinin sevkine kadar işlenmesi halinde, askerî mahkemelerde yargılanırlar. Askerî mahkemelerce bir yıldan fazla hapis cezası verilmesi halinde, yedek subaylık hakkını kaybedebilirsiniz.

d. Askerlik kararını yabancı askerlik şubesinden aldıracak olanların yukarıda sayılan belgelerden birer tane fazla getirmesi gereklidir.

YURT DIŞINDAN:

a. Askerlik kararını yurt dışından aldıracak olanların aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Elçilik veya Konsolosluklarına müracaat etmeleri gereklidir.

(1) Dilekçe,

(2) Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,

(3) Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,

(4) 8 Adet vesikalık fotoğraf,

b. Yurt dışında yüksek okul bitirenler için; yukarıdaki belgelere ilave olarak, YÖK. tarafından düzenlenecek dört yıl ve daha fazla süreli lisans eğitimi gördüğüne dair denklik belgesi ve diploma Türkçe tercümesi aslı (Türkçe tercüme noter veya konsoloslukça onaylı olmalıdır) ile bu belgelerin üçer adet fotokopisi gereklidir.

c. Askerlik kararı aldırmak üzere müracaat eden vatandaşlarımızın belgeleri, T.C. Konsolosluklarımız tarafından yerli askerlik şubelerine, askerlik şubelerince de hazırlanan askerlik durum belgeleri yine konsolosluklarımız aracılığı ile ilgililere gönderilmektedir. Askerlik durum belgenizin şubenizden gelip gelmediğini bir ay sonra konsolosluğunuzdan takip ediniz. Zira bu belgede, silâh altına alınacağınız tarih belirtilmektedir. Kendinizi ve işlerinizi askerlik görevi için hazırlamak açısından bu tarihe ihtiyacınız olacağı düşünülmektedir.

ç. Yurt dışında sağlık muayenesini yaptıranlardan ?Askerliğe Elverişli Değildir.? kararı verilenlerin sağlık raporları, MSB. Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır ve bu onay sonucuna göre haklarında işlem yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir