Yedek subay asteğmen grup numarası


a. Askerlik kararı alınan her yedek subay aday adayına, kararı alan askerlik şubesi tarafından, sağlık muayenesinin yapıldığı yıl ile ayın rakamından oluşan ?Grup no? verilir.

b. Grup numarası, yedek subay aday adaylarının, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacına göre hangi celp döneminde silâh altına alınacaklarının plânlanmasında kullanılır. Başka bir ifadeyle; yedek subay aday adayları, grup numaralarına göre sırayla silâh altına alınmaktadır. Grup numarası askerlik durum belgesinde yazılıdır.

c. Askerlik kararı alınan bir yedek subay aday adayının grup numarası şu esaslara göre verilir.

(1) Yurt içinde sağlık muayeneleri yapılan yükümlülerin, muayene oldukları yıl ile sağlık muayenelerinin yapıldığı ayın, rakam olarak yazılmasıyla oluşur.

(2) Askerliklerine karar aldırmak üzere, yurt dışından müracaat eden yükümlülerin grup numaraları ise; (a) Askerliğe elverişli olanların son yoklama formunun tanzim tarihi, (b) Son yoklama formunda tarih olmayanların, son yoklama evrakının askerlik şubesine gönderildiği yazı tarihi,

(c) Son yoklama formları, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca ?Askerliğe elverişlidir? veya ?Yurda dönüşte bir asker hastahanesinde muayenesi uygundur? vb. şekilde onaylananların rapor onay tarihine göre verilir.

(ç) Raporu, ?Yurda dönüşte bir asker hastahanesinde muayenesi uygundur? şeklinde onaylananların daha sonra yurda dönüşlerinde mutlaka bir asker hastahanesinde sağlık muayeneleri yaptırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir