Yönetici mesleği hakkında bilgi

TANIM

 

Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden  sorumlu  kişidir.

GÖREVLER

 

Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür.

Buna göre spor yöneticisi,

–          Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,  

–          Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,

–          Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar,

–          Sporcu, eğitici, tesis, araç-gereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,

–          Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden  her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,

–          Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,

–          Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında  yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,

–          Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında,  personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

–          Kanun, tüzük, yönetmelik,genelge ve talimatlar,

–          İletişim araçları (telefon, fax),

–          Çeşitli kırtasiye malzemeleri,

–          Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Spor yöneticisi olmak isteyenlerin,

–          Spora üst düzeyde yetenekli,

–          Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,

–          İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

–          Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan,

–          Sorumluluk sahibi

kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Spor yöneticileri çoğunlukla büro ortamında çalışabilecekleri gibi tesislerin kontrolü, sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi amacıyla açık havada bulunmaları da gerekebilir. Birinci derece insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

                       

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen  başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır.

Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kluplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER         

                       

Meslek eğitimi; özel yetenek sınavı sonuçlarına göre  üniversitelerin  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının, “Spor Yöneticiliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Bu bölüme girebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak,  ÖSS sınavında belirlenen baraj puanı  almak ve üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

 

Özel yetenek sınavlarında kişilerin spor becerileri, yetenekleri, teknikleri, hız, çabukluk, güç, performans gibi özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçme değerlendirme işlemleri, koşu, uzun atlama, topla oynama,  gülle atma ve jimnastik hareketleri yoluyla, eleme yapılarak belirlenmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ  VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır. 

Eğitimin 1. Yılında; Türkçe, Yabancı Dil, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Beden Eğitimi Bilimine Giriş, Genel Jimnastik, İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi, Sağlık Bilgisi, Yönetim Bilimine Giriş, Yaşam Boyu Spor, Ritim Eğitimi ve Dans, Atletizm ve Bireysel Sporlar gibi dersler okutulmaktadır.

2. yılında; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Gelişim ve Öğrenme, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Takım Sporları, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Bilgisayar, Antreman Bilgisi, Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon ve İlk Yardım dersleri okutulmaktadır.

3. yılında; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi, Psikomotor Gelişim, Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Oyunlar, Spor Hukuku, Bireysel Sporlar, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sporda Beceri Öğrenimi, Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor dersleri okutulmaktadır.

4. yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Rekreasyon, Personel Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi Uygulaması, Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje dersleri okutulmaktadır.

Bireysel sporlar, (yüzme, badminton, sportif ritmik jimnastik, güreş, kayak,tenis, dağcılık, masa tenisi, bisiklet) takım sporları (basketbol, hentbol, futbol, voleybol) seçmeli derslerdir.                      

 

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

 

Çalışılan işte gösterilen başarıya göre amatör klüplerden, profesyonel klüplere geçiş olabilmektedir.

Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise Müdür Yardımcısı, Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı vb. unvanları alarak ilerleme mümkündür.  

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.   

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, amatör veya profesyonel lig olmasına, çalışılan klübün büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Ücretler yapılan anlaşmalara bağlıdır.

Bazı spor dallarında, profesyonel klüplerde başarısını ispatlamış spor yöneticileri oldukça yüksek ücretler alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

–          İlgili eğitim kurumları,

–          Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,

–          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir