Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı mesleği hakkında bilgi

TANIM  

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.            

GÖREVLER

–          Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,

–          Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,

–          Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,

–          PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar,

–          Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,

–          Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,

–          İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Bilgisayar donanımı,

–          Bilgisayar yazılımları,

–          Büro makineleri,

–          Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Yönetim bilişim sistemleri uzmanı olmak isteyenlerin;

–          Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,

–          Bilgisayara ilgi duyan,

–          Bir işi planlayabilen,

–          Başkalarını etkileyebilen,

–     Dikkatli ve sabırlı

    kişiler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında  çalışmaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı  raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Üniversitelere bağlı Fakülte ve Yüksek Okulların  “Yönetim Bilişim Sistemleri” bölümünde  verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                           

Meslek eğitimine başlayabilmek için,

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Üniversitelerin fakültelerine bağlı “Yönetim Bilişim Sistemleri”  lisans programı için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)’de “Yönetim Bilişim Sistemleri”  lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı-2 (EA-2) puanı almak,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Türkçe- Matematik”  alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Meslek Liselerinin; Bilgiişlem, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Yazılım/Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Programcılığı, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM  tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS)  kazanıp, “Yönetim Bilişim  Sistemleri”  lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Bilgi Yönetimi, Bilişim- Yönetim, Büro Yönetimi,  Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Genel İşletme, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, İş İdaresi, İşletme/İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Masaüstü Yayıncılık, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Uluslar arası Ticaret/Uluslar arası Ticaret Yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programına  dikey geçiş  yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bir yıl İngilizce Hazırlık Programı, dört yıllık lisans öğrenimi olmak üzere toplam beş yıllık eğitimle bu mesleğin eğitimi verilmektedir. Ancak öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar veya üniversitelerin eşdeğerliğini kabul ettiği (son iki yılda alınmış olmak koşuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE (yabancı devletler tarafından yapılan İngilizce sınavları) sınavlarının birinde başarılı olduğunu kanıtlayanlar  bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programından muaf  tutulurlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri programında okutulan dersler üç grupta toplanabilir.

Bilişim Dersleri; Bilgisayar programlama, bilişim teknolojisi,, sistem tasarımı ve analizi, veri tabanları ve veri iletişlimi vb.

İşletme Dersleri; Yönetim, ekonomi, pazarlama, finans, hukuk, muhasebe vb.

Niteliksel Dersler; Matematik, İstatistik, yöneylem Araştırması, Lojistik Karar Destek Sistemleri vb.

Bu bölüme ait ders programı ektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Bu mesleğin Türkiye’de yeni gelişiyor olmasından dolayı, bu konuda henüz somut bir bilgi yoktur. Ancak üniversitelerin ilgili bölümlerince önümüzdeki yıllarda bu meslekte ilerleme olanaklarının yüksek olacağı belirtilmektedir. Ayrıca özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yönetici asistanı ve yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.

Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre  değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili eğitim kurumları,

–          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–          Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir