Yurt dışındakilerin askerlik ilk ertelemesi tecili


Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Gemi adamları erteleme işlemini yaptırmak için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına başvurabilirler.

İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımız, statüleri devam ediyorsa, her iki yılda bir aynı belgelerle birlikte, bizzat veya belgelerini posta vasıtasıyla göndererek ertelemelerini 38 yaş sonuna kadar uzatabilirler.

Altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın ise ertelemelerini 6 ayda/bir yılda bir bizzat konsolosluklara başvurmak suretiyle yeniletmeleri gerekmektedir.

Oturma veya çalışma izin süreleri iki yıllık erteleme süresinden daha az olanların ertelemeleri; oturma veya çalışma izin sürelerinden hangisi daha uzunsa, onu takip eden ilk 31 ekim tarihine kadar yapılır.

Erteleme döneminde altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlardan erteleme süresinin toplam olarak yarısından fazlasını, diğer ülkelerde ise bir takvim yılının (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını fiilen yabancı ülkede geçirmediği anlaşılanların, ertelemeleri iptal edilir.

Erteleme şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların, erteleme sebebi ortadan kalkanların veya erteleme hakkından kendi istekleriyle vazgeçenlerin, ertelemeleri iptal edilir ve askere sevk edilirler.

Erteleme işlemini hile ve desise yaparak veya gerçeğe aykırı bilgi, beyan ve belgelerle sağladığı, ertelemeyi müteakip yabancı ülkede fiilen bulunmadığı veya yurda kesin dönüş yaptığı halde süresi içinde durumlarını bildirmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir